Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Net als bij het bouwen van een huis, ligt een duidelijk plan van aanpak ten grondslag aan wat we doen. We werken, als er niets acuuts aan de hand is, met onderstaande indeling.

Van oriëntatie naar oplossing

Oriëntatie
Je kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dit geeft ons een beeld van de mogelijkheden, het vraagstuk, de werkwijze en de mogelijkheden. Op basis daarvan bespreken we samen wat we gaan doen en wordt een plan van aanpak ontwikkeld.

Plan van aanpak
In overleg worden een aantal mogelijkheden voorgesteld om aan de oplossing te werken. In alle gevallen zullen we streven naar de meest effectieve aanpak en werkvorm die past bij wie jij bent. Wij zijn voorstander van intensief en kort. Dit kunnen meerdere korte of lange sessies zijn die verspreid worden over een korte periode. Het is uiteraard ook afhankelijk van je beschikbaarheid en van je budget wat uiteindelijk de beste aanpak zal zijn. Grofweg mag je ervan uitgaan dat we je binnen 5 sessies van 1,5 uur weer op koers hebben geholpen.

Nazorg
In veel gevallen zullen we je aanraden om na een half jaar weer een keer langs te komen voor een evaluatie.

Acuut probleem/ crisissituatie

Bovenstaande structuur laten we los als er zich een acute situatie voordoet, waar bijvoorbeeld eerste hulp noodzakelijk is. We zullen dan streven naar drie sessies in korte tijd om de crisis te beslechten en zullen daarna pas, als de rust is weergekeerd en indien wenselijk (en mogelijk) gaan werken aan het fundament, volgens bovenstaande structuur.