Ons team

Jeroen Hoekman is, na meer dan tien jaar organisatie advies, sinds 2002 als coach en therapeut werkzaam. Hij heeft op basis van zijn ervaringen uit de praktijk verschillende psychologische testen ontwikkeld. Jeroen heeft zich sinds 2009 verder gespecialiseerd in vraagstukken rondom hechting en is sinds begin 2016 gecerticifceerd als 'Master Judge' in het toepassen van de Adult Attachment Projective. Hij heeft recentelijk een boek geschreven over hechting en laat zien wat de invloed is van ons hechtingspatroon op onze relaties met anderen en wat we er zelf aan kunnen doen om dit te veranderen. Het boek komt begin 2017 uit. Jeroen heeft een integratieve aanpak die zich kenmerkt door persoons- en oplossingsgerichtheid. "Je bewust worden van jezelf, je omgeving en de dynamiek tussen die twee is daarin de eerste stap. Als coach/therapeut moet je eerst weten wie je tegenover je hebt. Daarna kan er vertrouwen ontstaan en kun je samen een aanpak kiezen die de grootste kans van slagen heeft. Vandaar dat ik met meerdere modellen werk. Daarna komt pas de verandering. Als je de gevonden inzichten praktisch gaat maken en in je dagelijkse leven gaat toepassen en ervaren.

Jeroen werkt vanuit Amsterdam, Utrecht en Den Haag

Frances Ruijter is creatief therapeut, gecertificeerd mediator, EMDR therapeut, coach en trainer. Ze heeft meer dan twintig jaar ervaring in het begeleiden van mensen, individueel en in groepen, waardoor ze als geen ander weet hoe mensen verschillen. Ze is praktisch, direct en tot the point. Haar gereedschapskist is gevuld met vele instrumenten, methoden, technieken en modellen waardoor ze snel tot een werkbare persoonlijke aanpak komt. Een heftige persoonlijke crisis begint meestal met iets kleins. Dat onderhuids, onbewust en onzichtbaar doorgroeit en uiteindelijk leidt tot een ex- of implosie. Door in een zo vroeg mogelijk stadium kleine conflicten bij de kop pakken werk je preventief. Bovendien is elke crisis, elk conflict een kans om jezelf los te maken van oude patronen en beperkingen. Je komt dankzij het conflict in aanraking met wat jij echt wil, met jouw fundamentele wensen en behoeften.

Frances werkt vanuit Den Haag

Irene Brok is sociaal psycholoog. Ze heeft altijd een fascinatie gehad voor psychologische vraagstukken. Irene is inmiddels een aantal jaren werkzaam voor Iazu en is met name gespecialiseerd in communciatie. Ze richt zich daarbij met name op het verschil tussen wat we doen en wie we zijn. "In zowel zakelijke als persoonlijke relaties komt het vaak voor dat oude patronen die we onszelf vroeger uit zelfbescherming hebben aangeleerd de kop op steken en negatief uiptpakken. We kunnen achteraf zien wat er is gebeurd en waarom, maar hebben dan niet altijd greep gekregen op die patronen." Soms gaan ze vanzelf maar het kan ook een hoop problemen en vragen opleveren.

Irene werkt vanuit Den Haag en Amsterdam