Training "De archetypische methode"

Iazu is een praktijk voor therapie, coaching & training. Vanaf oktober 2013 bieden wij deze scholing aan voor psychologen, therapeuten en coaches. "De archetypische methode”, een op het Jungiaanse gedachtegoed geschoeide training over hoe je kunt werken met de onbewuste en verborgen inhouden van de persoonlijkheid. De training maakt gebruik van de verborgen betekenis in de mythologie van de Griekse goden. Het doel van de opleiding is om een methode en theorie aan te bieden t.b.v. therapeuten en coaches om effectiever te werken met hun cliënten. Dat wil zeggen, dat zij in zo kort mogelijke tijd zo goed mogelijk de klant in archetypische zin kunnen duiden en daar een gerichte handelwijze (maatwerk) uit kunnen distilleren. Een nevendoel is dat zij zich zichzelf als coach en therapeut beter leren kennen in archetypische zin en weten waar hun zwaktes en sterktes liggen in de begeleiding van de verschillende archetypen in hun cliënten.

De scholing bestaat uit 6 dagen, waar praktijk en theorie een evenredig aantal dagdelen in beslag neemt. Zowel tussentijdse intervisie als verplichte literatuurstudie en opdrachten maken onderdeel uit van het curriculum. Bijzonder instrument is een zogenaamd Persoonlijk Profiel dat al ruim tien jaar door ons wordt ingezet voor individuele coaching, relatiecoaching en bij het werken met individuen en met  teams in organisaties. De laatste dag van de training bestaat uit een mondeling en een schriftelijk examen. Indien deelnemers de scholing met goed gevolg afronden, zijn ze daarna gecertificeerd voor het werken met het Persoonlijke Profiel met individuen of teams.

Doel
Effectiever leren werken als coach en therapeut door meer kennis van onbewuste en verborgen drijfveren (i.e. archetypische inhoud) van zichzelf en van anderen. Met behulp van die kennis kunnen werken met de archetypische methode en het bijbehorende testgereedschap.

Voor wie
Voor zelfstandig gevestigde therapeuten en coaches die minimaal drie jaar werkervaring (individueel, groepen of relaties) hebben en die op zoek zijn naar een theoretische en praktische verdieping in hun vak.

Vooropleiding
Het gaat om een additionele opleiding. Zonder een specifieke beroepsopleiding tot therapeut of coach bent u niet in staat om hier als zelfstandig therapeut mee te werken. Het valt onder bij-of nascholing van een therapeut of coach die vanuit persoonlijke interesse of groei zich wil verdiepen in de archetypen.

Duur van de cursus
12 dagdelen verspreid over 6 maanden. Bij kleinere groepen of 1 op 1 training is de training intensiever en dus korter. Er gelden dan andere tarievem (zie onder).

Minimum aantal deelnemers
Minimaal 6 deelnemers, maximaal 8.

Opbouw van de cursus
De cursus bestaat uit 6 losse dagen (van 10:00 tot 17:00) waar praktijk en theorie elkaar afwisselen. Daarnaast zullen deelnemers middels opdrachten, verplichte literatuurstudie en tussentijdse intervisie zich de kennis eigen maken.

Examen en certificaat
De laatste dag van de training bestaat uit een mondeling en een schriftelijk examen. Indien deelnemers de scholing met goed gevolg afronden, zijn ze daarna gecertificeerd om te werken met het Persoonlijke Profiel met individuen of teams.

Plaats
De cursus vindt plaats in Den Haag

Kosten voor de cursus

De totale kosten voor de 6-daagse training inclusief examen, cursusmateriaal, 3 persoonlijke profielen en lunch bedragen € 2.495,- incl. BTW. Niet inbegrepen: literatuur.

Aanmelden / Informatie:

Wil je meer informatie of je aanmelden voor de training? Ga dan hier naartoe.